كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اطلاعیه ها
خبر اول
خبر چهارم
خبر دوم
خبر سوم
ستون سمت چپ
ستون سمت راست
فوتر-آدرس
فوتر-لینک های پایین
منو
همايش ها
ورود
اطلاعیه
ارزشیابی اساتید

قابل توجه دانشجویان محترم
کلیه دانشجویان می توانند از مسیر زیر نسبت به ارزشیابی اساتید  از تاریخ 4/9/93  الی 4/10/93  در سیستم  اقدام  نمایند.

ارزشیابی  ---------> استاد ----------> ارزشیابی

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اطلاعیه ها